Trafikledning

Trafikledning - att styra och leda trafiken.


Specialist inom området och har lång erfarenhet av trafikledning. Deltar både som expertstöd, framtagning av rutiner, utveckling samt underhåll av system.

Trafikinformation

Trafikinformation - att förmedla trafikinformation till trafikanter och samarbetspartners genom flertalet tekniska system.


Stor erfarenhet inom många projekt och tekniska system vad gäller trafikinformation, som är ett område som bara växer och blir allt viktigare i dagens samhälle för att få en effektivare, säkrare och miljövänligare framkomlighet i trafiken.

Värdeord

Framkomlighet, Säkerhet, Miljö och Samhällsekonomi.


Vi har bred kunskap inom projektledning och planering samt förståelse om aspekter kring Framkomlighet, Säkerhet, Miljö och Samhällsekonomi från översiktlig till detaljnivå, även färdigheter att verka för trafik- och samhällsplanering i hållbar riktning.

Hem                Tjänster                Kunder                Kontakt


Framkomlighet

Samhällsekonomi

Miljö

Säkerhet

COPYRIGHT © N.Matic Konsult AB 2012    |    Organisationsnummer: 556900-0077    |    Registrerad för F-skatt    |    Epost: info@matic.se    |    Telefon: +46 (0) 739 58 48 58